Intraverte Lead

Veelgestelde vragen

Contact

Met wie kan ik het beste afspreken?
Neemt u contact op met het secretariaat. Afhankelijk van onderwerp en tijdstip kunnen zij u vertellen met wie u kunt afspreken.

Hoeveel tijd is er nodig?
Een kennismakingsgesprek duurt een uur. Meer gedetailleerd ingaan op een training of traject vergt meer tijd.

Aanmelding/afmelding trainingen

Waar moet ik me aanmelden?
U kunt contact opnemen met ons secretariaat: 0578-688127.

Waar moet ik me afmelden bij ziekte?
U dient contact op te nemen met ons secretariaat: 0578-688127. Let op: afmelding kan niet per email!

Inschrijving

Bij wie kan ik me inschrijven?
U kunt contact opnemen met ons secretariaat: 0578-688127, behalve wanneer er een coördinator is in uw organisatie die het contact met ons onderhoudt. In dat geval kunt u zich tot hem of haar wenden.

Hotelaccommodatie

Is overnachting verplicht?
Overnachting is niet verplicht, wel wenselijk omdat het gezamenlijk verblijf in het hotel een wezenlijk deel is van de training.

Training en deelneming

Kan ik informatie krijgen over mijn mededeelnemers?
Indien uw organisatie dit toestaat zenden wij u per email een week voor aanvang van de eerste trainingsdag een lijst met deelnemers toe.
Wat zijn aanvang- en eindtijden van de trainingsdagen?
Informatie over de training ontvangt u een week voor aanvang van de training. In principe start de training om 9 uur en eindigt om 17 uur.

Wat voor kleding worden we geacht te dragen?
Kiest u voor gemakkelijk zittende vrijetijdskleding.

MENU