Intraverte Lead

Visie en Werkwijze

Intraverte is in 1996 opgericht met als doel de ontwikkeling van individuen en organisaties te faciliteren. We hebben in Tongeren een prachtige thuisbasis gevonden waar vandaan we dit werk sindsdien hebben uitgebouwd. In de afgelopen jaren hebben we laten zien dat we in staat zijn om bijzondere projecten te realiseren voor unieke mensen.

VISIE

In alles wat we doen zoeken we de grenzen van de bestaande inzichten, kennis en overtuigingen. Eigen aan ons is een unieke combinatie van een inhoudelijk blik, van het gezonde verstand en een procesmatig benadering met ‘gevoel voor mensen’. Dat maakt onze werkwijze persoonlijk, verrassend eenvoudig, duurzaam en altijd op zoek naar de rand van nieuw.

WERKWIJZE

Binnen Intraverte Lead ontwikkelen we visie, vinden kernvragen, implementeren duurzame oplossingen en begeleiden mensen in hun ontwikkeling en persoolijk leiderschap. Alles om duurzame, effectieve en bevredigende (samen)werking te bewerkstellingen.

Intraverte Lead verzorgt trajecten voor individuen en teams, maakt in samenspraak met medewerkers van haar opdrachtgevers trajecten op maat en kan putten uit een rijk scala aan professionals die samen een grote diversiteit aan achtergrond en ervaring meenemen. Wij hebben zeer bewust gekozen voor het profiel van onze adviseurs:

  • 35+
  • HBO+ opgeleid
  • meerjarige ervaring als consultant/trainer
  • meerjarige ervaring als leidinggevende
  • praktisch, realistisch en resultaatgericht
  • sensitief voor de omgeving

Reglementen

Klachtenreglement

Algemene voorwaarden

MENU